งานบ้าน ธอส. เอ็กซ์โปร 2018 @หาดใหญ่
วันที่ 7-9 กันยายน 2561 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่